. . .

W dniu 25.03.2023 Walne Zebranie Jacht Klubu AZS Szczecin nadało Honorowe Członkostwo Andrzejowi Sokołowskiemu. Wniosek uzasadniający przedstawił Komandor Klubu Witold Zdrojewski.

W dniu 27.03.2023 Andrzej Sokołowski odszedł na wieczną wachtę.

Pożegnanie Andrzeja Sokołowskiego odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia o godz. 13.00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Andrzej Sokołowski – ur. 1945 r, inżynier elektronik (Politechnika Wrocławska), żeglarstwo uprawiał w JK AZS Wrocław, a od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w JK AZS Szczecin.

Kandydaci do władz klubu

Zarząd JK AZS informuje, że w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym JK AZS, w celu usprawnienia obrad, został powołany zespół wyborczy w składzie:
- Anna Kaźmierczak,
- Norbert Zdrojewski,
- Magdalena Soboń,
któremu należy zgłaszać kandydatów do władz Klubu.

Członkostwo w AZS

Osoby, które zadeklarowały gotowość przystąpienia do krajowego AZS (bądź przystąpiły rok temu i chcą odnowić członkostwo) informujemy, że procedura została wznowiona. Zapraszamy na stronę planeta.azs.pl

Godziny statutowe 2022 i 2021

Uwaga, uwaga!
Przypominamy członkom naszego klubu o konieczności opłacania nieodpracowanych godzin statutowych (40 zł za godzinę, 10 godzin rocznie) - osób z zaległościami za rok 2022 jest ponad 80, osób z zaległościami za rok 2021 jest nadal ponad 40.

Równocześnie przypominamy o opłacaniu bieżących i zaległych składek członkowskich (roczna składka 180 zł dla członków zwyczajnych i emerytów, 90 zł dla studentów). Członkowie klubu będący armatorami są zobowiązani do opłacania składek, jest to warunkiem koniecznym postoju jachtu.

Pani Dorota została zobowiązana do egzekwowania ww. opłat, co miejmy nadzieję będzie zachętą do rozliczenia zaległości z własnej inicjatywy bez konieczności angażowania kierowniczki biura klubu.

Uwaga! Jachty armatorów z zaległymi płatnościami, także w zakresie godzin statutowych, nie zostaną zwodowane.

Zebranie Mesy Armatorów

UWAGA!
Zebranie Mesy Armatorów odbędzie się 25 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Tawernie u Beatki.
Odbędą się wybory delegatów na Walne Zebranie.

Andrzej Drabik.

Cennik 2023 - całoroczny postój na lądzie

Informacja dotycząca wysokości opłat za postój na lądzie jachtów z umową całoroczną.

Armatorzy jachtów stojących przez cały rok na lądzie są zobowiązani do uiszczenia opłaty postojowej za
swój jacht z góry, tj. do 28 lutego 2023 r.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia JK AZS w Szczecinie z dnia 24 listopada 2022 r. wysokość opłaty
za 1 metr kwadratowy podwyższono z 9,00 zł do 11,00 zł za miesiąc, czyli opłatę roczną
liczymy w następujący sposób: 11 zł x dł. jachtu x szer. jachtu x ilość m-cy (nie mniej niż
100,00 zł/m-c).
Ponadto wysokość rocznej opłaty uzależniona jest daty płatności, i tak:
- płatność za cały rok do 28 lutego 2023 r. – 11,00 zł za metr kwadratowy za m-c,
- płatność w dwóch ratach, tj. do 28 lutego – 1 rata, i do 30 czerwca – druga rata – 13,00 zł
za metr kwadratowy za m-c,
- płatność miesięczna (do 10 dnia każdego m-ca) – 16,00 zł za metr kwadratowy za miesiąc.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd Jacht Klubu AZS w Szczecinie zwołuje na dzień 25 marca 2023 r. na godz. 16:00 (pierwszy termin) oraz na 16:15 (drugi termin) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Jacht Klubu AZS.

Umowy postojowe

Armatorzy jachtów proszeni są o zgłaszanie się do biura klubu celem podpisania umów na postój w roku 2023.

Godziny pracy biura:
PONIEDZIAŁEK 9.00 - 15.30
WTOREK 9.00 - 17.30
ŚRODA 9.00 - 18.00
CZWARTEK 9.00 - 17.30
PIĄTEK 9.00-16.30

Spotkanie z kpt. Wojciechem Jacobsonem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z kpt. Wojciechem Jacobsonem
Data: 15 grudnia 2022, godz. 17:00
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta

Książnica Pomorska oraz Morskie Centrum Nauki serdecznie zapraszają na spotkanie z kpt. Wojciechem Jacobsonem autorem książki „Od równika do bieguna, czyli „Marią” do Havru i dalej…”

cennik na rok 2023 - opłaty postojowe dla członków klubu, boksy i maszty

Ustalony został cennik na rok 2023, tj. opłaty postojowe dla członków klubu, wynajem boksów i koszt kładzenia/ stawiania masztów przez członków klubu. Przy okazji informujemy, iż klub dysponuje wolnymi boksami, zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem klubu.

Uwaga! W związku z obecną sytuacją ekonomiczną (rosnące ceny mediów, inflacja) istnieje możliwość modernizacji cennika w drugiej połowie roku.

Godziny statutowe i zmiany kadrowe

Koniec roku zbliża się nieubłaganie, przypominamy o obowiązku odpracowywania godzin statutowych. Przypominamy, że każdy z Członków Klubu zobowiązany jest do odpracowania na rzecz JK AZS 10 godzin rocznie, a stawka za niedopracowane godziny statutowe wynosi 40 zł za godzinę.

Zapraszamy do prac na rzecz Klubu - przyszedł czas na coroczną Akcję Liście (grabienie, pakowanie, wywózka). Walkę z ubocznymi skutkami jesieni prowadzić można we wszystkich dogodnych dla członków Klubu terminach. Prace koordynują Bosmani, oni także wydają sprzęt.

Przy okazji informujemy, że począwszy od listopada stanowisko kierowniczki biura klubu objęła pani Dorota Klecha.

Koszty slipowania

Rozliczone zostały koszty tegorocznego slipowania (data rozliczenia 7.XI.2022 r., termin płatności 7.XII.2022 r.) Przypominamy, że termin płatności za usługi dźwigowe i sztaplarkowe ustalony został na 30 dni od daty usługi (stawianie/kładzenie masztu) bądź daty opublikowania rozliczenia (wodowania i slipowania). Szczegółowe informacje w załączonych plikach. Przy opłacaniu należności prosimy uwzględniać kładzenie masztów (40 zł w roku 2022).

slipowanie 2022

Pierwsze slipowanie - małych jachtów zimujących po stronie hangaru - odbędzie się 15 października (jeden dźwig).
Drugie, ostatnie, slipowanie - pozostałych jachtów - odbędzie się 22 października (dwa dźwigi).
Termin slipowania danego jachtu podyktowany jest miejscem postoju zimowego, zatem nie ma możliwości dowolnego wyboru terminu slipowania.
Plan postoju zimowego: (B) strona hangaru i (A) strona bosmanki.

Do 4 października armatorzy muszą podpisać sanie, ponieważ w dniach 5-7 października sanie będą rozwożone (w tych dniach Bosmani nie będą kłaść masztów).

Dźwigi zaczynają pracę o godz. 8:00, armatorzy i opiekunowie jachtów proszeni są o wcześniejsze przybycie. Przypominamy, że obecność armatora/opiekuna jachtu podczas slipowania jest obowiązkowa!

Przypominamy spóźnialskim o konieczności opłacenia zaległości, m.in. kosztów wodowania i nieodpracowanych godzin statutowych 2021. Slipowane będą wyłącznie jachty bez zaległości.

. . .

Wiadomość z fp Centrum Żeglarskiego:
Z wielkim smutkiem i żalem przekazujemy informację o śmierci kapitana Jerzego Kaczora, który w dniu wczorajszym odszedł na wieczną wachtę. W imieniu pracowników Centrum Żeglarskiego składamy wyrazy najgłębszego współczucia dzieciom, wnukom oraz całej rodzinie pogrążonej w żałobie.
Jerzy Kaczor był kapitanem jachtowym, trenerem żeglarstwa klasy drugiej, instruktorem i sędzią podczas wielu regat. Od lat związany z przystanią Pałacu Młodzieży, późniejszym Centrum Żeglarskim (2016-2021 r.). Stale prowadził zajęcia w Pracowni Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
Zawsze dbał o etykietę żeglarską, dzielił się wiedzą dotyczącą ceremoniału morskiego i uczył żeglarstwa młodzież i dorosłych. Pomagał wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Wyszkolił setki, a może i tysiące żeglarzy. Ale przede wszystkim zarażał pasją! Był wychowawcą i wielkim przyjacielem młodzieży.
Ciężko ubrać w słowa to, co czują teraz Ci, którzy go znali. Po prostu będzie nam go bardzo brakowało...
Do zobaczenia Panie Jurku!
R.I.P.

Syndicate content  Uwaga!
Pozwalamy korzystać z naszych materiałów pod warunkiem podania ich źródła.
ZSB