Członkowie honorowi Jacht Klubu AZS w Szczecinie

KONSTANTY MACIEJEWICZ 17.03.1958 (dyr. PSM Szczecin)

KAZIMIERZ HASKA 17.03.1958(Prezes-senior Sekcji Żeglarskiej AZS)

BOGUMIŁ PIEROŻEK 17.03.1958

ZBIGNIEW SOŁTAN 17.03.1958

ZBIGNIEW ORŁOWSKI 17.03.1958 (szef WKKF)

PIOTR ZAREMBA 23.01.1965

ARTUR METAL 23.01.1965

STANISŁAW BURSA 23.01.1965

SYMPLICJUSZ BOROWIK 23.01.1965

LUDOMIR MĄCZKA 1966

HENRYK DZIEWANOWSKI 1967

ALEKSANDER STEFAN LEWICKI 09.01.1967

ZIEMOWIT OSTROWSKI 09.01.1967

JANUSZ TYSZKIEWICZ 01.03.1967

JÓZEF KĘPIŃSKI 1968

LEONID TELIGA 28.01.1969

TOMISŁAW MATYSZEWSKI

WOJCIECH JACOBSON 01.01.1970

ZBIGNIEW GERLACH 30.01.1970

EMIL ŻYCHIEWICZ

KRZYSZTOF BARANOWSKI

ZYGMUNT MEYER 1989

EUGENIUSZ RYŻEWSKI

JANUSZ KĘDZIERSKI

MICHAŁ DOMAGAŁA

JÓZEF DEMCZUK

JERZY MADEJA

JERZY BOROWIEC 2001

WOJCIECH PLUCIŃSKI 06.04.2002

WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI 06.04.2002

GRAŻYNA DUDARENKO 06.04.2002

WASYLISA ZDROJEWSKA 15.03.2003

WITOLD ZDROJEWSKI 15.03.2003

ZENON SZOSTAK 15.03.2003

HENRYK WIDERA 12.03.2005

RYSZARD GETKA 25.02.2006

RYSZARD JAROSZEK 2008

MARIA GERLACH 2009

STANISŁAW TOMASZEWSKI 2009

PIOTR STELMARCZYK  24.04.2010

STANISŁAW BOLEWICZ 01.04.2017

ANDRZEJ SOKOŁOWSKI 25.03.2023