KWR - informacje

W tym miejscu można zapoznać się z informacjami dotyczącymi formuły KWR i związanymi z nią pomiarami.
Zamieszczamy tutaj komunikaty głównego mierniczego Adama Lisieckiego dotyczące terminów pomiarów oraz aktualności związane z formułą KWR.

Dokumenty KWR

Formuła pomiarowa KWR - przepisy (2016)
Świadectwo pomiarowe (2014)
Formularz pomiarowy str. 1 (2014)
Formularz pomiarowy str. 2  (2013)
Karta pomiaru ciężaru (2013)
Lista mierniczych KWR (2016)
Wniosek przystąpienia do formuły KWR (2013)

Tabele jachtów pomierzonych:


Regulamin Pucharu KWR w sezonie 2016


Podstawowe informacje dotyczące Formuły Pomiarowej KWR 

 1. Formuła KWR (Klubowy Współczynnik Regatowy) jest przystosowaną do naszych potrzeb formułą KLR (Klassiker-Rennwert) opracowaną w roku 1994 przez Enno Thyen z Lubeki (Freundeskreis Klassische Yachten, ), przeznaczoną dla jachtów „klasycznych”, stosowaną w regatach na terenie Europy, a u nas stosowana np. w regatach „Oldtimerów”.
   
   
   
   
   
   

  Enno Thynen
   

 2. Formuła KWR jest własnością wspólną żeglarzy reprezentujących regiony, które wyraziły akces i przystąpiły do Formuły KWR. Aktualnie to regiony Szczecina, Gdańska, Elbląga i Kaliningradu.
 3. Administratorem Formuły KWR jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Szczecinie, który nadzoruje całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem Formuły.  Administrator mianuje Głównego Mierniczego KWR, który występuje i nadzoruje Formułę w jego imieniu. Aktualnie funkcję tę powierza na czas nieokreślony Adamowi Lisieckiemu.
 4. Formuła KWR jest otwarta i daje możliwość przystąpienia i korzystania z niej organizacjom żeglarskim, które wyrażą akces i pisemną wolę przystąpienia i wytypują swych przedstawicieli jako mierniczych. Mierniczowie uzyskują uprawnienia po przeszkoleniu przez Głównego Mierniczego lub Zastępców.  

Adam Lisiecki