slipowanie 2023

Pierwsze slipowanie - małych jachtów zimujących po stronie hangaru - odbędzie się 14 października (jeden dźwig).
Drugie, ostatnie, slipowanie - pozostałych jachtów - odbędzie się 21 października (dwa dźwigi).
Termin slipowania danego jachtu podyktowany jest miejscem postoju zimowego, zatem nie ma możliwości dowolnego wyboru terminu slipowania.
Plany postoju w załącznikach.

Do października armatorzy muszą podpisać sanie, ponieważ w pierwszej połowie października sanie będą rozwożone (daty zostaną wkrótce podane, w tych dniach Bosmani nie będą kłaść masztów).

Dźwigi zaczynają pracę o godz. 8:00, armatorzy i opiekunowie jachtów proszeni są o wcześniejsze przybycie. Przypominamy, że obecność armatora/opiekuna jachtu podczas slipowania jest obowiązkowa!

Przypominamy spóźnialskim o konieczności opłacenia zaległości, m.in. kosztów wodowania i nieodpracowanych godzin statutowych 2022. Slipowane będą wyłącznie jachty bez zaległości.