Damskie Regaty o Bukiet J. Dąbie

W sobotę, 5. czerwca 2010 r. w JK AZS odbędą się XIV Damskie Regaty o Bukiet Jeziora Dąbie. Serdecznie zapraszamy wszystkie Damskie Załogi oraz Kibiców!

Miejsce imprezy: Jezioro Dąbie
Organizator: JK AZS Szczecin

 

XIV Damskie Regaty o Bukiet Jeziora Dąbie

5 czerwca 2010 r.


ZAWIADOMIENIE O REGATACH


1. Organizator - Jacht Klub AZS w Szczecinie ul. Przestrzenna 9.

2. Przepisy - regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (ŻPR) 2009-2011. Przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem o regatach, Instrukcją Żeglugi.

3. Klasy - w regatach mogą brać udział wszystkie jachty balastowe - regaty zostaną rozegrane w klasie otwartej. Przewiduje się podział wg długości jachtów: do 7 m, od 7-9 m, powyżej 9 m. Warunkiem utworzenia klasy będzie zgłoszenie się co najmniej 2 jachtów w danym przedziale.

Tradycyjnie w skład załogi mogą wchodzić tylko PANIE.

4. Zgłoszenia do regat i przyjmowanie dokumentów w dniu regat od godz. 9.00 do godz. 11.00. Wpisowe wynosi 40 zł od jachtu.

5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu regat od godz. 9.00.

6. Odprawa kapitanów jachtów startujących w regatach odbędzie się w biurze regat w dniu regat o godz. 11.00.

7. Start do regat o godz. 12.00

8. Terminarz wyścigów - przewiduje się rozegranie 1 lub 2 wyścigów w zależności od siły wiatru.

9. Punktacja - w regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A ŻPR 2009-2011.

10. Nagrody - Bukiet Kwiatów dla najszybszego jachtu. Rozdział pozostałych nagród w gestii organizatora w zależności od hojności sponsorów.

11. Sędziowie – Krystyna Dulska.

12. Zapraszamy osoby towarzyszące na swoich jachtach do asysty i dopingu wodzie.

13. W czasie regat postój na terenie naszej przystani - bezpłatny.


ORGANIZATOR

Grażyna Dudarenko