Featured image of post Zarząd Jacht Klubu AZS

Zarząd Jacht Klubu AZS

Skład zarządu Jacht Klubu AZS

Zarząd Klubu

Stanowisko Osoba
Komandor: Witold Zdrojewski
Wicekomandor ds. organiz.: Robert Gołąb
Skarbnik: Marek Stoeck
Czł. ds. łącz. z młodz. i stud.: Dariusz Sakowicz
Czł. ds. społ.: Stanisław Pietracha
Członek ds. tech.: Tadeusz Kiszka

Komisja Rewizyjna

Stanowisko Osoba
Przewodniczący Maciej Szuberla
Wiceprzewodniczący Marek Hermach
Sekretarz Bartosz Kraczowski

Sąd Koleżeński

Stanowisko Osoba
Przewodniczący Marek Wróblewski
Sekretarz Seweryn Niemiec
Członek Witold Brzeziński
Członek Joanna Frycz
Członek Maciej Korek
Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy