Opłaty dla członków klubu

Cennik opłat za postój jachtów w 2024 roku

L.p. dł. jachtu zł/1 miesiąc zł/1 rok zł/pół roku (2 raty)
1. Do 5,99 m 530 2560 1440
2. 6 – 6,99 m 640 2990 1730
3. 7 – 7,99 m 730 3640 2040
4. 8 – 8,99 m 840 4360 2490
5. 9 – 9,99 m 970 5270 3030
6. 10 – 10,99 m 1050 6310 3540
7. 11 – 11,99 m 1180 7370 4370
8. 12 – 12,99 m 1280 8640 4950
9. 13 – 13,99 m 1380 9480 5480
10. 14 – 15,99 m 1470 10950 6090
11. 16 – 17,99 m 1580 12410 6940
12. ponad 18 m Ceny negocjowane
 1. Opłaty roczne należy wpłacać z góry do kasy Klubu lub na konto bankowe Klubu do ostatniego dnia lutego danego roku.
 2. Opłata roczna może być regulowana w dwóch ratach: I – do ostatniego dnia lutego, II – do 30 czerwca (w tab. raty), członkowie klubu, którzy przekroczą termin wpłaty półrocznej, płacą za dane półrocze opłaty miesięczne.
 3. Zniżka dla pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – 20%.
 4. Opłaty miesięczne za postój w hali dla członków klubu: 14 zł/m² + opłata za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika) + opłata za śmieci.
 5. Opłaty dla członków klubu przeprowadzających prace remontowe poza halą: opłata za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika) + opłata za śmieci.
 6. Armatorzy jachtów stojących przez cały rok na lądzie są zobowiązani do uiszczania opłaty postojowej za swój jacht z góry, tj. do ostatniego dnia lutego danego roku. Opłaty liczymy w następujący sposób: stawka w zł x dł. jachtu x szer. jachtu x ilość miesięcy (nie mniej niż 100,00 zł/miesiąc). W przypadku przekroczenia terminu płatności dla opłat rocznych obowiązują stawki ratalne i miesięczne. Członkowie klubu, którzy przekroczą termin wpłaty półrocznej, płacą za dane półrocze opłaty miesięczne. Wysokość opłat:
  • płatność za cały rok do ostatniego dnia lutego danego roku – 12,00 zł za m² za miesiąc,
  • płatność w dwóch ratach, tj. do ostatniego dnia lutego – I rata, i do 30 czerwca – II rata – 14,00 zł za m² za miesiąc,
  • płatność miesięczna (do 10 dnia każdego miesiąca) – 18,00 zł za m² za miesiąc.

Cennik opłat za boksy w 2024 roku

NUMER BOKSU POWIERZCHNIA w m² OPŁATA ROCZNA
w 2024 roku
1 - 24 0,5 190 zł
25 - 36 1 240 zł
37 - 52 2 420 zł
53 - 63 3 720 zł
Duże boksy 1050 zł
 1. Opłaty roczne za boksy należy wpłacać z góry do kasy Klubu lub na konto bankowe Klubu do ostatniego dnia lutego każdego roku.
 2. Nie uiszczenie opłaty w wyżej wyznaczonym terminie będzie się wiązało z utratą boksu.
 3. Od roku 2024 ulega podwyższeniu opłata za kładzenie/stawianie masztu dla członków klubu i będzie wynosić 55 zł.

Składki i opłaty członkowskie:

 • członkowie zwyczajni i emeryci 240 zł / rok
 • studenci 120 zł / rok
 • godzina statutowa 40 zł / 1 h
 • wpisowe 500 zł
 • wpisowe dla studentów 30 zł
Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy