Wiosny w sercu i za oknem...

 

Radosnych i słonecznych świąt Wielkanocnych spędzonych w zdrowiu i wśród bliskich życzymy wszystkim naszym Klubowiczom i Czytelnikom.
 

 

Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Jacht Klubu AZS w Szczecinie zwołuje na dzień 28 marca 2015 r. na godz. 17:00 (pierwszy termin) oraz na 17:15 (drugi termin) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Jacht Klubu AZS.

28 marca, 2015 - 17:00 - 19:00

kpt. Joanna Pajkowska na KILIMANJARO

22 marca, 2015 - 17:00 - 20:00

Dni otwarte w Starej Rzeźni

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem blisko dwuletniego procesu gruntownej odbudowy
i przystosowania do nowych funkcji Starej Rzeźni - zabytkowego XIX-wiecznego budynku na Łasztowni, przy ulicy Tadeusza Wendy 14

serdecznie zapraszamy 

w sobotę i niedzielę 21 i 22 marca br. 

do obejrzenia pierwszego odnowionego budynku w kompleksie zabytkowych zabudowań oraz do uczestnictwa w wydarzeniach uświetniających otwarcie Starej Rzeźni: inauguracji działalności Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia

oraz stylowej restauracji Stara Rzeźnia.

Licząc na przyjęcie zaproszenia, zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem Dni Otwartych “Starej Rzeźni.

   Dariusz Kunikowski                                      Laura Hołowacz
restauracja “Stara Rzeźnia”                              dyrektor CSL

Program dni otwartych.

Zdjęcia z uroczystego otwarcia

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO


 Szczecin, 16.03.2015 r.
Nr. ref. JK AZS – PN/5/2015
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie unieważnia przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na Modernizację istniejących pomostów na terenie przystani JK AZS w ramach Projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Uzasadnienie: W przetargu w terminie określonym w regulaminie przetargu nie została złożona ani jedna oferta. Na podstawie  §. 18 pkt. 1 ppkt a organizator przetargu przetarg unieważnia.
 

Regaty - Adam Lisiecki o przepisach i taktyce

Zainteresowanych tematem zapraszamy do JK AZS na spotkanie z Adamem Lisieckim (mierniczym KWR, armatorem jachtu Wisła) dotyczące przepisów regatowych oraz taktyki regatowej. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21.03.2015 r. o godzinie 17.00 w Tawernie.

21 marca, 2015 - 17:00 - 19:00

ogłoszenie o wyniku przetargu

W załączniku ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego otwartego na zakup i posadowienie dwóch pontonów pływających na terenie przystani JK AZS w ramach Projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Ogłoszenie o przetargu nr 2 na modernizację pomostów

JK AZS w Szczecinie ogłasza drugi przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na Modernizację istniejących pomostów na terenie przystani JK AZS w ramach Projektu Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Termin złożenia ofert: 13.03.2015 r.

Szczecin, dnia 06.03.2015 r.

Godziny statutowe

Na przystani zawsze jest coś do zrobienia!
Prace porządkowe itp. prowadzić można we wszystkich dogodnych dla członków Klubu terminach. Prace koordynują Bosmani, oni także wydają ewentualny sprzęt.
Przypominamy, że każdy z Członków Klubu zobowiązany jest do odpracowania na rzecz JK AZS min. 10 godzin rocznie, a od 2014 roku za każdą nieodpracowaną godzinę wpłacić na konto klubu należy 20 zł.
To rozwiązanie traktować winniśmy jako ostateczność, bowiem osobisty wkład pracy członków klubu jest kluczowy dla jego funkcjonowania.

Ogłoszenie o przetargu na zakup pomostów

JK AZS w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na Zakup i posadowienie dwóch pontonów pływających na terenie przystani JK AZS w ramach projektu Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Termin złożenia ofert: 10.03.2015 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Nr. ref. JK AZS – PN/4/2015

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie unieważnia przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na Modernizację istniejących pomostów na terenie przystani JK AZS w ramach Projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 18 ust. 1 lit. b Regulaminu przetargu organizator zastrzegł sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec faktu, że cena złożonej w przetargu oferty przekraczała kwotę 45.000,00 zł. brutto, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający postanowił jak na wstępie.

Szczecin, 06.03.2015 r.

Termin wnoszenia opłat

Armatorom przypominamy, że opłaty roczne należy wpłacać z góry do kasy Klubu lub na konto bankowe Klubu najpóźniej do ostatniego dnia lutego. Termin ten został wydłużony do dnia 13 marca br. Opłata wniesiona w późniejszym terminie naliczana będzie zgodnie z tabelą opłat ratalnych (szczegóły w cenniku), a zatem wyższa.

Jak zwykle przypominamy o konieczności jednoznacznego opisywania płatności, w tytule przelewu powinny znaleźć się informacje, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować należność! Np. imię i nazwisko osoby (nie każda płatność dotyczy właściciela rachunku), nazwę jachtu, rodzaj płatności (postój, boks, wodowanie/slipowanie, kładzenie/stawianie masztu, czarter, składki, wpisowe, godziny statutowe itp.) oraz okres, jakiego dane należności dotyczą!

Zebranie Messy Armatorów

W dniu 14 marca br. o godz. 16:00 (sobota) odbędzie się zebranie Messy Armatorów. Podczas spotkania przyznawane będą mandaty na Walne Zebranie.

14 marca, 2015 - 16:00 - 19:00

Andrzej Armiński zaprasza

8 marca, 2015 - 17:00 - 20:00

Zebranie Mess Maszopów i Studentów

Spotkanie Mess Maszopów i Studentów odbędzie się we wtorek, 10.03.2015 r. o godzinie 18.00. Podczas spotkania przyznawane będą mandaty na Walne Zebranie.

10 marca, 2015 - 18:00 - 19:00
Syndicate content
  Uwaga!
Pozwalamy korzystać z naszych materiałów pod warunkiem podania ich źródła.
ZSB