Zarząd Jacht Klubu AZS w Szczecinie

Zarząd Klubu  
Komandor Witold Zdrojewski
Wicekomandor ds. organiz. Robert Gołąb
Skarbnik Marek Stoeck
Czł. ds. łącz. z młodz. i stud. Dariusz Sakowicz
Czł. ds. społ. Halina Wasylik
Członek ds. tech. Tadeusz Kiszka
Komisja Rewizyjna  
Przewodniczący Maciej Szuberla
Wiceprzewodniczący Marek Borkowski
Sekretarz Dominika Widawska
Sąd Koleżeński  
Przewodniczący Marek Wróblewski
Sekretarz Seweryn Niemiec
Członek Witold Brzeziński
Członek Stanisław Pietracha
Członek Maciej Korek

 

Zobacz również: