Regaty Przyjaźni zostały odwołane

Ze względu na sytuację na Odrze

tegoroczne regaty zostały odwołane.

 

71 Regaty Przyjaźni

Memoriał kpt. Jurka Madeji

3 września 2022
Jezioro Dąbie

Zawiadomienie o Regatach

PRZEPISY

 

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS (PRŻ) 2021-2024.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla uczestników regat od dnia 2.09.2022 roku w biurze JK AZS Szczecin.

UCZESTNICTWO

W regatach uczestniczyć mogą turystyczne jachty balastowe posiadające świadectwo pomiarowe KWR i nie posiadające świadectwa pomiarowego.

GRUPY JACHTÓW

Regaty będą przeprowadzone w następujących grupach:

  1. Jachty z pomiarem KWR:

     grupa I – KWR od 1,2300

     grupa II – KWR do 1,2299

  1. Turystyczne jachty balastowe bez świadectwa pomiarowego:

     grupa III – jachty o długości do 7,49 m

     grupa IV – jachty o długości od 7.5 m do 8,49 m

     grupa V – jachty o długości od 8,5 m do 9,49 m

     grupa VI – jachty o długości od 9,5 m i powyżej

 

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o przydziale jachtów do poszczególnych grup oraz łączenia grup w przypadku zgłoszenia do grupy mniej niż pięć jachtów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą dnia 2.09.2022 roku w godzinach 17 – 20, w biurze JK AZS. Wpisowe do regat wynosi 90,- zł plus 20,- zł od każdej zgłoszonej osoby.

AKWEN REGAT

Wyścigi zostaną rozegrane na jeziorze Dąbie Duże na trasie trójkąta.

TERMINARZ WYŚCIGÓW

Przewiduje się rozegranie trzech wyścigów. Sygnał ostrzeżenia będzie nadany 3.09.2022 roku, sobota, o godzinie 09:55. Meta każdego wyścigu będzie otwarta przez 20 minut.

Wyniki wyścigów w grupie KWR II będą zaliczane jednocześnie do Pucharu o Memoriał kpt. Jurka Madeji.

PUNKTACJA

Obowiązywać będzie system małych punktów zgodnie z przepisem A4 PRŻ.

NAGRODY

Puchary za miejsca 1 – 3 we wszystkich klasach oraz nagrody rzeczowe.

Puchar Rotary Club Szczecin za I-sze miejsce w Memoriale kpt. Jurka Madeji.

Nagrody losowane.

PROGRAM BRZEGOWY

3 września, sobota, godzina 17 – spotkanie przy grillu, rozdanie pucharów i nagród.

ADRES ORGANIZATORA

JK AZS Szczecin, ul. Przestrzenna 9, tel. 91 461 27 34, e-mail: jkazs.szn@gmail.com