. . .

Z żalem zawiadamiamy, że 26.I na wieczną wachtę odszedł kpt. Antoni (Toni) Brancewicz.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 4.II o godzinie 12:30 w kaplicy Cmentarza Centralnego.