Zdjęcia i filmy ze slipowania 23.10.2021

Serdecznie prosimy wszystkie osoby, które robiły zdjęcia albo filmy podczas slipowania o przejrzenie plików i przekazanie armatorom Aspoletki lub Oberona 2.0 materiałów, na których widać będzie Aspoletkę albo dźwig (niekoniecznie na pierwszym planie) przed, podczas lub zaraz po wypadku. Równocześnie prosimy o kontakt te osoby, które widziały w jakimś stopniu sam wypadek oraz procedurę rozstawiania i przygotowania do pracy dźwigu.