Zamknięcie szlabanu - kodowanie pilotów

UWAGA!
Aby zdążyć na pierwsze kodowanie i przed zamknięciem szlabanu, należy przekazać piloty najpóźniej w czwartek 28.04.

W związku z montażem i koniecznością uruchomienia nowego szlabanu zachodzi konieczność ponownego zakodowania pilotów będących w posiadaniu członków klubu.
W tym celu przekazywać je należy do biura klubu bądź bosmanki trwale/skutecznie opisane (np. w zamkniętych foliowych woreczkach) - opis powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę jachtu oraz dane kontaktowe (mail/telefon), na które przekazana będzie informacja o możliwości odbioru pilota.
Sprawa jest pilna, bowiem szlaban zostanie wkrótce zamknięty.