Tomisław Matyszewski

prof.dr inż.Tomisław Matyszewski (1911-2001) Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Politechniki Szczecińskiej. W latach 1969-1987 był komandorem JK AZS. W tym okresie Klub bardzo potrzebował silnego oparcia we władzach uczelni aby stawić czoło zakusom panujących "stoczniowców". Jak pisał Z. Ostrowski "...w roku 1971, Klub przeżył horror: Stocznia (podówczas Warskiego) zechciała być właścicielem całej Przystani! Po sławnym pytaniu Gierka do strajkujących "Pomożecie?" i odpowiedzi stoczniowców "Pomożemy" - Stoczni się niczego nie odmawiało; - dostali, co chcieli. By odzyskać prawo do części terenu trzeba było 3-ch lat starań i trochę szczęścia. Późniejsze meandry prawne doprowadziły do stanu, że dziś Klub dzierżawi przystań, którą znalazł, zagospodarował i budował od lat 50-tych..."