Prosimy o podawanie adresów e-mail!

Wszystkich Członków Klubu prosimy o podawanie aktualnych adresów e-mail. Ułatwi to kontakt w sprawach organizacyjnych. Prosimy również o przekazywanie tego apelu innym Członkom Klubu.

Adres e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem podawać proszę na adres: jkazs.szn@gmail.com lub osobiście w biurze Klubu.