Planowane terminy wodowania

Planowane terminy wodowania w tym roku to:
23.IV.2022 - pierwsze wodowanie
30.IV.2022 - wodowanie małych jachtów (dawne sztaplarkowe)

Więcej szczegółów wkrótce.