Instrukcja Żeglugi - 60 Regaty Przyjaźni

60 Regaty Przyjaźni

oraz

Memoriał kpt. Jurka Madeji

Szczecin, 4,5 .09.2010

Instrukcja żeglugi dla grupy jachtów turystycznych, jachtów z pomiarem KWR oraz OPEN

 

PRZEPISY

Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ) 2009-2012 ISAF, zawiadomieniem o regatach, niniejszą instrukcją żeglugi

oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej.

Komunikaty dla zawodników i zmiany instrukcji Żeglugi będą ogłaszane komunikatami Komisji Sędziowskiej wywieszanymi na tablicy ogłoszeń w budynku

JK AZS, co najmniej na godzinę przed startem do wyścigu i traktowane jako pisemne powiadomienie zawodników.

 

Terminarz wyścigów ( dotyczy wszystkich grup)

Przewiduje się rozegranie trzech wyścigów ( Jez. Dąbie – duże):

 

Nr

Data wyścigu

Sygnał

ostrzeżenia

Trasa

Mnożnik

punktów

1

Sobota, 4 września 2010

09:55

Wyścig długi

1,5

2

Sobota, 4 września 2010

 

Wyścig krótki

1

3

Niedziela,5 września2010

09:55

Wyścig krótki

1

 

Wyniki wyścigów 1 i 2 w grupie I KWR Będą zaliczane jednocześnie do Pucharu o Memoriał kpt. Jurka Madeji.

 

Punktacja

Stosowany będzie system małych punktów zgodnie z dodatkiem A pkt.4.1 PRŻ

 

Flagi sygnałowe

Sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich grup będzie flaga „Q” MKS

Sygnałem przygotowawczym dla wszystkich grup będzie flaga „P” MKS

 

Znaki

W regatach wykorzystane zostaną boje pneumatyczne koloru żółtego, ponumerowane 1,2,3.

 

Start

Procedura startowa przeprowadzona zostanie zgodnie z przepisem 26 PRŻ , przy czym sygnał ostrzeżenia podany będzie 5 minut przed sygnałem startu.

Linia startu wyznaczona będzie między statkiem KS (motorówka „Lady” ) i boją pneumatyczna koloru żółtego nr 3 . Start wspólny dla wszystkich grup.

Odwołania startu /falstarty/ sygnalizowane będą zgodnie z art. 29 PRŻ.

 

Meta

Meta wyznaczona będzie namiernikiem na statku KS („Lady”) i boją pneumatyczną koloru żółtego nr 3

 

Trasy wyścigów

 

Wyścig nr I - linia startu → boja nr 1 ( kierunek na wiatr)→ boja nr 2 → boja nr 3→boja 1→ boja nr 2→ boja nr 3 → boja nr 1 → meta

Trasa lewoskrętna

Wyścig nr II – linia startu → boja nr 1( na wiatr) → boja nr 2 → boja nr 3 → boja nr 1 → meta

Trasa lewoskrętna

Wyścig nr III – linia startu → boja nr 1( na wiatr) → boja nr 2 → boja nr 3 → boja nr 1 → meta

Trasa lewoskrętna

 

Zmiana trasy po starcie

W przypadku bardzo słabego wiatru trasa wyścigu może zostać skrócona na dowolnym znaku kursowym zgodnie z przepisem 32 PRŻ, sygnalizowana flagą „S” MKS. Linia mety będzie poprowadzona między tym znakiem kursowym a statkiem KS(m/s Lady).

 

Potwierdzenie udziału w wyścigu

Jachty zobowiązane są potwierdzić przed startem swój udział w wyścigu poprzez przepłynięcie w pobliżu statku KS .

 

Jachty wycofujące się z wyścigu

Jachty zobowiązane są zawiadomić KS w jak najkrótszym czasie o wycofaniu się z wyścigu.

 

Oświadczenia

Przejście linii mety wyścigu jest równoznaczne z oświadczeniem o prawidłowej żegludze na trasie.

 

Protesty

Sygnalizowane z godnie z PRŻ muszą być złożone w formie pisemnej do KS w ciągu 30 minut od przybycia Komisji do portu. Opłata protestowa wynosi 50 zł.

Przepis 61,1a PRŻ ma zastosowanie Termin i miejsce rozpatrywania protestów będzie ogłoszony komunikatem.

 

Przepisy porządkowe

Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko.

Organizator nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach.

 

Komisja Sędziowska życzy zadowolenia i sukcesów wszystkim uczestnikom regat.

 

SĘDZIA GŁÓWNY

Marek Zaleski

tel. 601 70 68 44