Feliks Wodzyński

Feliks Wodzyński (1918-1998)
Żeglować zaczął w roku 1935, najpierw na pobliskiej Bzurze, później na Wiśle - już jako harcerz warszawskiej "9-ki". Jesienią 1946, czekając na inaugurację pierwszej w dziejach Szczecina Wyższej Uczelni, organizuje sekcję żeglarską AZS i zostaje jej kierownikiem. Popularny i skutecznie działający Felek pozostał szefem także po przejściu Sekcji do Akademickiego Związku Morskiego. Za jego czasów zorganizowano przystań na Gocławiu, z poniemieckich wraków powstały pierwsze jachty, ruszyło szkolenie i pływania.
Po studiach współorganizował inne kluby, w ich ramach działał i żeglował. Wszyscy znali Felka, a dźwięki wykonywanego na okarynie walca Brahmsa były znakomitą jego wizytówką. Od lat melodie grane na tym glinianym (ponoć 160-letnim) instrumencie towarzyszyły otwarciom sezonów w Jacht Klubie AZS i żegnały odchodzących na zawsze kolegów. 30 stycznia Cmentarz Centralny nie usłyszał okaryny i - pewnie - nigdy już jej nie usłyszy. Żal Człowieka i ginącej wraz z Nim cząstki kolorytu szczecińskiego żeglarstwa.  ... 

(Z.Ostrowski)