Drugie kodowanie pilotów

UWAGA!
Drugie kodowanie pilotów odbędzie się w piątek (6.05.2022 r.), aby z niego skorzystać, należy przekazać piloty najpóźniej w piątek do godziny 12:00.

W związku z uruchomieniem nowego szlabanu zachodzi konieczność ponownego zakodowania pilotów będących w posiadaniu członków klubu.
W tym celu przekazywać je należy do bosmanki trwale/skutecznie opisane (np. w zamkniętych foliowych woreczkach) - opis powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę jachtu.