Cennik 2023 - całoroczny postój na lądzie

Informacja dotycząca wysokości opłat za postój na lądzie jachtów z umową całoroczną.

Armatorzy jachtów stojących przez cały rok na lądzie są zobowiązani do uiszczenia opłaty postojowej za
swój jacht z góry, tj. do 28 lutego 2023 r.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia JK AZS w Szczecinie z dnia 24 listopada 2022 r. wysokość opłaty
za 1 metr kwadratowy podwyższono z 9,00 zł do 11,00 zł za miesiąc, czyli opłatę roczną
liczymy w następujący sposób: 11 zł x dł. jachtu x szer. jachtu x ilość m-cy (nie mniej niż
100,00 zł/m-c).
Ponadto wysokość rocznej opłaty uzależniona jest daty płatności, i tak:
- płatność za cały rok do 28 lutego 2023 r. – 11,00 zł za metr kwadratowy za m-c,
- płatność w dwóch ratach, tj. do 28 lutego – 1 rata, i do 30 czerwca – druga rata – 13,00 zł
za metr kwadratowy za m-c,
- płatność miesięczna (do 10 dnia każdego m-ca) – 16,00 zł za metr kwadratowy za miesiąc.