60 Regaty Przyjaźni

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowych, 60. Regatach Przyjaźni, które odbędą się w pierwszy weekend września (4-5.IX.2010 r.) na Jeziorze Dąbie.
Zgłoszenia przyjmujemy w piątek (3.IX) od godziny 17.00 w biurze Klubu.

Przeczytaj zawiadomienie o regatach oraz Instrukcję Żeglugi.

60 Regaty Przyjaźni
oraz Memoriał kpt. Jurka Madeji
4,5 września 2010 - Jezioro Dąbie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PRZEPISY
Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ) 2009-2012 ISAF, niniejszym zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi i komunikatami Komisji Sędziowskiej.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla uczestników regat od dnia 03.09.2010 w biurze JK AZS Szczecin

UCZESTNICTWO
W regatach uczestniczyć mogą turystyczne jachty balastowe nie posiadające świadectwa pomiarowego, jachty posiadające świadectwo KWR oraz pozostałe jachty sportowe.

GRUPY JACHTÓW
Regaty będą przeprowadzone w następujących grupach:
1. Jachty z pomiarem KWR:
- grupa I – jachty o długości całkowitej powyżej 7,70 m
- grupa II – jachty o długości całkowitej do 7,70 m
- grupa III – jachty o przeliczniku KWR powyżej 1,32
2.Turystyczne jachty balastowe bez świadectwa pomiarowego:
- grupa IV - jachty o długości do 6 m
- grupa V – jachty o długości od 6,1 do 7,49 m
- grupa VI – jachty o długości od 7,5 m do 8,5m
- grupa VII – jachty o długości powyżej 8,5 m
3. Pozostałe jachty sportowe:
- grupa VIII – OPEN

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o przydziale jachtów do poszczególnych grup oraz łączenia grup w przypadku zgłoszenia się do grupy mniej niż pięć jachtów.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą dnia 3. września 2010 w godz. 17- 20 w biurze JK AZS. Wpisowe do regat wynosi 50 zł.

TERMINARZ WYŚCIGÓW.
Przewiduje się rozegranie trzech wyścigów:

Nr

Data

Sygnał ostrzeżenia

Trasa

Mnożnik punktów

1

sobota, 4 września 2010

09:55

Wyścig długi

1,5

2

sobota,4 września 2010


Wyścig krótki

1

3

niedziela, 5 września 2010

09:55

Wyścig krótki

1


Wyniki wyścigów 1-2 w grupie I KWR będą zaliczane jednocześnie do Pucharu o Memoriał kpt. Jurka Madeji.

PUNKTACJA
Obowiązywać będzie system małych punktów, zgodnie z przepisem A4 PRŻ

NAGRODY.
Puchary za miejsca 1-3 we wszystkich klasach oraz nagrody rzeczowe.
Puchar Rotary Club Szczecin za I-sze miejsce w Memoriale kpt. Jurka Madeji.
Puchar ufundowany przez rodzinę i przyjaciół Jurka Madeji za I-sze miejsce w Memoriale.
Nagrody losowane wśród wszystkich uczestników regat - 2 laptopy - 3 bony na usługi żaglomistrzowskie do realizacji w żaglowni AST SAILS o wartości 2000 zł,1000 zł i 500 zł.

PROGRAM BRZEGOWY.
4. września, godz.17 – spotkanie przy grillu, rozdanie pucharów i nagród za wyścigi o Memoriał kpt. Jurka Madeji oraz losowanie nagród.
5. września, godz. 15 – zakończenie Regat Przyjaźni, rozdanie pucharów i nagród.

AKWEN REGAT.
Wyścigi zostaną rozegrane na Jeziorze Dąbie w porze dziennej.

ADRES ORGANIZATORA. JK AZS Szczecin, ul. Przestrzenna 9, tel./fax 91 461 2734, e-mail: jkazs@jkazs.szczecin.pl
AST – SAILS, Anna Kaźmierczak, Tadeusz Kiszka, tel.91 4612929, fax 91 461 3393, e-mail: ast@inet.pl

Tak było rok temu...
http://www.youtube.com/v/QDVskAc90Tk?fs=1&hl=pl_PL