Cennik 2023

CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ JACHTÓW CZŁONKÓW KLUBU W 2023 ROKU

L.p. Dł. całk. jachtu 1 m-c / zł 1 rok / zł ½ roku / zł RATY
1. Do 5,99 m 480,00 zł 2 330,00 zł 1 310,00 zł
2. 6 – 6,99 m 580,00 zł 2 720,00 zł 1 570,00 zł
3. 7 – 7,99 m 660,00 zł 3 310,00 zł 1 850,00 zł
4. 8 – 8,99 m 760,00 zł 3 960,00 zł 2 260,00 zł
5. 9 – 9,99 m 880,00 zł 4 790,00 zł 2 750,00 zł
6. 10 – 10,99 m 950,00 zł 5 740,00 zł 3 220,00 zł
7. 11 – 11,99 m 1 070,00 zł 6 700,00 zł 3 970,00 zł
8. 12 – 12,99 m 1 160,00 zł 7 850,00 zł 4 500,00 zł
9. 13 – 13,99 m 1 250,00 zł 8 620,00 zł 4 980,00 zł
10. 14 – 15,99 m 1 340,00 zł 9 950,00 zł 5 540,00 zł
11. 16 – 17,99 m 1 440,00 zł 11 280,00 zł 6 310,00 zł
12. ponad 18 m Ceny negocjowane

CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ JACHTÓW Z UMOWĄ CAŁOROCZNĄ NA LĄDZIE W 2023 ROKU

Armatorzy jachtów stojących na lądzie są zobowiązani do uiszczenia opłaty postojowej za
swój jacht z góry, tj. do 28 lutego 2023 r.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia JK AZS w Szczecinie z dnia 24 listopada 2022 r. wysokość opłaty
za 1 metr kwadratowy podwyższono z 9,00 zł do 11,00 zł za miesiąc, czyli opłatę roczną
liczymy w następujący sposób: 11 zł x dł. jachtu x szer. jachtu x ilość m-cy (nie mniej niż
100,00 zł/m-c).
Ponadto wysokość rocznej opłaty uzależniona jest daty płatności, i tak:
- płatność za cały rok do 28 lutego 2023 r. – 11,00 zł za metr kwadratowy za m-c,
- płatność w dwóch ratach, tj. do 28 lutego – 1 rata, i do 30 czerwca – druga rata – 13,00 zł
za metr kwadratowy za m-c,
- płatność miesięczna (do 10 dnia każdego m-ca) – 16,00 zł za metr kwadratowy za miesiąc.

 

CENNIK DODATKOWY NA SEZON ŻEGLARSKI 2023

1. Parkowanie samochodu - bez znaczka 10 zł / doba
2. Parkowanie przyczepy podłodziowej do 6 m 10 zł / doba
3. Parkowanie przyczepy podłodziowej powyżej 6 m 15 zł / doba
4. Samochód campingowy 40 zł / doba + 10 zł za każdą osobę dziennie
5. Namiot jednoosobowy 10 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie
6. Namiot wieloosobowy 20 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie

7. Opłaty za boksy w wiacie:

nr boksu pow. / m2 cena / rok
53 - 62 3 650,00 zł
 37- 52 2 380,00 zł
  25 - 36 1 220,00 zł
1-24 0,5 170,00 zł

8. Opłaty roczne za pozostałe boksy:
         a) duże boksy - wiata                950,00 zł                
         b) duże boksy - pozostałe         950,00 zł
9. Składki i opłaty członkowskie:
         a) członkowie zwyczajni i emeryci 180 zł / rok (15 zł / m-c)
         b) studenci 90 zł / rok (7,5 zł / m-c)
         c) godzina statutowa 40 zł / 1 h
         d) wpisowe 500 zł
         e) wpisowe dla studentów 22,50 zł
10. ZAKAZ slipowania na slipie metalowym jachtów na przyczepkach, skuterów i motorówek.
11. STAWIANIE/KŁADZENIE masztów dla jachtów bez umowy całorocznej
         a) jachty do 8 m 70 zł
         b) jachty powyżej 8 m 90 zł

12. Członkowie klubu za kładzenie/stawianie masztu 50 zł (wszystkie jachty)