Zarząd Jacht Klubu AZS w Szczecinie

Zarząd Klubu  
Komandor Witold Zdrojewski
Wicekomandor ds. organiz. Witold Krochmal
Skarbnik Maciej Szuberla
Czł. ds. łącz. z młodz. i stud. Dariusz Sakowicz
Czł. ds. łącz. z uczel. Halina Wasylik
Członek ds. tech. Tadeusz Kiszka
Komisja Rewizyjna  
Przewodniczący Marek Stoeck

Wiceprzewodniczący Marek Borkowski Usuń tabelę
Sekretarz Dominika Widawska
Sąd Koleżeński  
Przewodniczący Marek Wróblewski
Sekretarz Seweryn Niemiec
Członek Witold Brzeziński
Członek Adam Lisiecki
Członek Maciej Korek

 

Zobacz również: