Z dźwigiem raźniej...

Akcję maszty w dniu 18.X.2009 uwiecznił Romek Kisłowski. Zaś zakończenie prac związanych z uruchomieniem dźwigu sfotografował Marek Borkowski (RoEs).

I bardzo ładnie ten doniosły moment podsumował:

Mamy dźwig do masztów! Długo by wyliczać szczególnie zasłużonych w tej materii. Do najważniejszych niewątpliwie (moim oczywiście zdaniem) należą: Lejf, Romek i Norek. Zażaleń związanych z listą zasłużonych nie przyjmuję.