Prace porządkowe przed inauguracją sezonu

Z związku z sobotnią inauguracją sezonu (i nie tylko) nasza przystań wymaga odświeżenia. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy, jest okazja do odpracowania paru godzin statutowych!
Prace koordynują Tadeusz Kiszka oraz Bosmani. Do prac porządkowych zapraszamy od poniedziałku (9.V.) do piątku (13.V). Pospolite ruszenie (m.in. prace ogrodnicze) zwołujemy na wtorkowe popołudnie, zapraszamy chętnych do pomocy od godziny 17.00.