Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie posadzki przemysłowej w hali postoju jachtów

W załączniku ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na Wykonanie posadzki przemysłowej w hali postoju jachtów na terenie przystani JK AZS w Szczecinie w ramach Projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury portu jachtowego Jacht Klubu AZS w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków RPO WZ 2007 - 2013

AttachmentWielkość
Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf227.33 KB