godziny statutowe

Członkom klubu przypominamy o regulowaniu należności za nieodpracowane w minionym roku godziny statutowe. Liczba wpłat, które odnotowaliśmy w tym roku nijak nie przekłada się na liczbę osób, które w roku ubiegłym prac społecznych na rzecz klubu nie wykonywały. Równocześnie serdecznie dziękujemy tym, którzy prace na rzecz klubu wykonują oraz tym, którzy bez wezwania opłacają nieodpracowane godziny statutowe. Środki te pomagają pokrywać koszty prac zlecanych podmiotom zewnętrznym. 

Przypominamy, że zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu JK AZS członkowie Klubu mają obowiązek wykonywać na rzecz Klubu jako całości pracę społeczną w ilości nie mniejszej niż 10 godzin rocznie. Im mniej osób realizuje ten obowiązek, tym więcej prac musimy zlecać.